You are here

Create & Customize

Fluid grid

Kroon voor prins(es) van de dag

DIT HEB JE NODIG

Stofkeuze

Katoen

 • 2 verschillende stukjes stof
 • 1 m satijnlint
 • Stukje velcro
 • Restje vilt
 • Cijferpatch

ZO MAAK JE HET

Op patroonblad XXX in kleur xxx deel 1.

 

Patroondeel

 1. Kroon

 

Werkvolgorde

Knip het patroon uit 2 stoffen.

Verstevig 1 kroondeel met vlieseline.

Versier de stoffen kroondelen aan de goede kant met lintjes, zet een stukje van de velcro vast in het midden van 1 deel.

Leg de 2 delen op elkaar, de goede kanten op elkaar, stik boven- en onderkant.

Dun de hoekjes uit, geef knipjes waar nodig, keer om en strijk.

Plooi de zijkanten 1 cm naar binnen en strijk glad.

Knip 4 stukken lint van 25 cm.

Stik de zijkanten op 2 mm van de rand door, zet hierbij 2 stukken lint vast aan iedere zijde.

Knip 2 cirkeltjes met een diameter van 4-5 cm uit stof, stik ze aan elkaar met de goede kant van de stof naar buiten, versier aan de goede kant met een cijfer en zet een stukje velcro aan de verkeerde kant. Zo kan je verschillende rondjes maken met verschillende cijfers.

Chaussettes bébé

Matériel

 • 100 g Apilou blanc
 • 100 g Apilou noir
 • 4 Aiguilles à tricoter Prym 4,5 mm

Taille

12 mois

 

Points utilisés

Jersey endroit sur aiguille circulaire:

• tricoter toutes les mailles et tous les tours à l’endroit.

 

Jersey envers sur aiguille circulaire:

• tricoter toutes les mailles et tous les tours à l’envers.

 

Echantillon

10 x 10 cm = 22 mailles x 28 rangs

 

Réalisation

Monter 30 mailles, réparties sur 3 aiguilles 4,5 mm, en noir et refermer. Tricoter le 1e tour à l’endroit, puis 1,5 cm en jersey envers. Continuer en jersey endroit en alternant 2 tours en blanc puis 2 tours en noir jusqu’à une hauteur de 5 cm. Terminer avec 2 tours en blanc. Faire 1 tour en noir et départager les mailles en 2. Mettre les 16 mailles du dessus du pied en attente.

 

Grand talon (haut du talon)

Tricoter les 14 mailles du talon en jersey envers en noir pendant 10 rangs. (les rangs du retour se tricotent maintenant à l’endroit). Glisser chaque fois la première maille sans la tricoter et tricoter la dernière maille à l’endroit sur un rang à l’envers et à l’envers sur un rang endroit. Terminer avec un rang à l’envers. On obtient ainsi une petite pièce carrée.

 

Petit talon (dessous du talon)

Le 1e rang est un rang à l’endroit. Tricoter 9 mailles à l’endroit, glisser la 10e maille, tricoter la 11e maille et passer la maille glissée au dessus de la maille tricotée. Tourner.

Le 2e rang est à l’envers. Glisser la 1e maille avec le fil devant le travail. Tricoter 4 mailles à l’envers, puis 2 mailles ensemble. Tourner.

Le 3e rang est à l’endroit. Glisser la 1e maille à l’envers avec le fil derrière le travail. Tricoter 4 mailles à l’endroit, glisser la 6e maille, tricoter la maille suivante et passer la maille glissée au dessus de la dernière maille. Tourner.

Répéter ces rangs jusque toutes les mailles lisières sont tricotées et qu’il ne reste plus que les 6 mailles du milieu. Terminer avec 1 rang à l’envers.

Continuer maintenant en rond avec toutes les mailles sur les aiguilles. Il faut tout d’abord reprendre des mailles sur le coté du grand talon en tricotant 1 maille dans chaque maille lisère du talon. Afin d’éviter de former un “trou” entre te talon et le dessus du pied, reprendre 1 maille supplémentaire (au total 8 mailles). Tricoter ensuite les 16 mailles du dessus du pied. Reprendre avec un nouvelle aiguille une maille supplémentaire entre le dessus du pied et le grand talon (pour éviter un “trou”) puis reprendre le long de l’autre coté du grand talon à nouveau 7 mailles et la moitié des mailles du petit talon. On a 11 mailles (1e aiguille), 16 mailles du dessus du pied (2e aiguille) et 11 mailles (3e aiguille) sur les 3 aiguilles. Il y a maintenant trop de mailles à gauche et à droite du petit talon. Il faut faire des diminutions. Continuer en alternant 2 tours en blanc et 2 tours en noir.

Faire les diminutions tous les 2 tours, à la fin de la 1e aiguille et au début de la 3e aiguille, en tricotant les 2 avant dernières mailles ensemble de la 1e aiguille et la 2e et 3e maille de la troisième aiguille. Répéter ces diminutions jusqu’il y a de nouveau la quantité initiale sur vos aiguilles.

Tricoter encore 7,5 cm de rayures en jersey endroit.

Les diminutions pour les orteils se tricotent en noir en jersey envers :

sur la 1e aiguille: les 2 avant dernières mailles ensemble ;

sur la 2e aiguille (dessus du pied) : la 2e et 3e maille ensemble et les 2 avant dernières mailles ensemble ;

sur la 3e aiguille : la 2e et 3e maille ensemble.

Faire les diminutions tous les 2 tours jusqu’il reste 16 mailles au total. Mettre les mailles sur 2 aiguilles (dessus du pied et semelle) et tricoter les mailles 2 par 2 ensembles. (reprendre à chaque fois 1 maille de chaque aiguille et tricoter ensemble à l’endroit) et rabattre.

Babysokjes

DIT HEB JE NODIG

 • 100 g Apilou zwart
 • 100 g Apilou wit
 • 4 breinaalden 4,5 mm van Prym

MAAT

12 maanden

Lengte 60 cm

 

GEBRUIKTE STEKEN

Rechte tricotsteek:

• 1ste rij: alle steken recht breien.

• 2de rij: alle steken averecht breien.

• Deze 2 rijen steeds herhalen.

Averechte tricotsteek:

• 1ste rij: alle steken averecht breien.

• 2de rij: alle steken recht breien.

• Deze 2 rijen steeds herhalen.

 

STEKENVERHOUDING

10 x 10 cm = 22 steken x 28 rijen

 

ZO MAAK JE HET

Zet 30 steken, verdeeld over 3 naalden 4,5 mm, op met zwart en sluit. Brei de 1ste toer recht en daarna 1,5 cm averechte tricotsteek. Brei verder rechte tricotsteek afwisselend 2 toeren met wit en 2 toeren met zwart tot een totale hoogte van 5 cm. Eindig met een wit streepje. Brei 1 toer zwart en verdeel de steken in 2. De 16 steken voor de wreef (bovenkant van de voet) laten wachten.

 

Grote hiel (bovenkant hiel)

Met de 14 steken voor de hiel 10 rijen averechte tricot met zwart breien. (De teruggaande rijen worden nu recht gebreid.) Haal steeds de 1ste steek af en brei de laatste steek recht in een averechte rij en averecht in een rechte rij. Eindig met een averechte rij. Je hebt nu een recht lapje.

Kleine hiel (onderkant hiel)

De 1ste rij is een rechte rij. Brei 9 steken recht, haal de 10de steek af, brei de 11de steek recht en haal de afgehaalde steek over deze gebreide steek. Keer het werk.

De 2de rij is een averechte rij. Haal de 1ste steek averecht af met de draad voor het werk. Brei 4 steken averecht en brei de 6de steek averecht samen met de volgende steek. Keer het werk.

De 3de rij is een rechte rij. Haal de 1ste steek averecht af met de draad achter het werk. Brei 4 steken recht, haal de 6de steek af, brei de volgende recht en haal de afgehaalde erover. Keer het werk.

Herhaal deze rijen tot alle zijkantsteken weggebreid zijn en alleen de 6 steken van het middelste gedeelte nog over zijn. Eindig met een averechte rij.

Nu opnieuw in het rond breien over alle steken. Je moet nu eerst steken opnemen met je naald langs het lapje van de grote hiel. Brei daarvoor in elke kantsteek langs de zijkant van de hiel een steek. Om een gaatje te voorkomen neem je tussen de hiel en de wreef een extra steek op (in totaal 8 steken). Brei dan de 16 steken van de wreef. Neem daarna met een nieuwe naald weer een extra steek op tussen de wreef en de grote hiel om een gaatje te voorkomen en vervolgens langs de 2de zijkant van de grote hiel nog 7 steken en de helft van de steken van de kleine hiel. Je hebt nu 11 steken (1ste naald), 16 steken van de wreef (2de naald) en 11 steken (3de naald) op de 3 naalden staan. Er staan nu links en rechts van de kleine hiel te veel steken, die moeten nu geminderd worden. Vanaf nu ook weer afwisselend 2 toeren witte en zwarte rechte tricotsteek breien.

De minderingen moet je uitvoeren om de 2 toeren. De minderingen zelf worden telkens gebreid op het einde van de 1ste naald en in het begin van de 3de naald. Zo brei je in elke 2de toer in de 1ste naald de 2 voorlaatste steken recht samen en in de 3de naald de 2de en 3de steek samen. Herhaal deze minderingen tot het oorspronkelijke aantal steken weer op de naalden staat.

Brei voor de voet nog 7,5 cm rechte tricotsteek in streepjes.

De minderingstoeren voor de teen worden in averechte tricotsteek met zwart gebreid en gaan als volgt:

Brei in de 1ste naald de 2 voorlaatste steken samen.

Brei in de 2de naald (wreef) de 2de en 3de steek samen en de 2 voorlaatste steken samen.

Brei in de 3de naald de 2de en 3de steek samen.

De minderingen om de 2 toeren uitvoeren tot er nog 16 steken over zijn. De steken op 2 naalden (wreef en zool) zetten, ze 2 per 2 samenbreien (van elke naald telkens 1 steek opnemen en recht samenbreien) en afzetten.

 

Echarpe bébé

Matériel

 • 100 g Apilou blanc
 • 100 g Apilou noir
 • Aiguilles à tricoter Prym 4,5 mm

Taille

12 mois - Longueur 60 cm

 

Points utilisés

Jersey endroit :

• 1er rang : tricoter toutes les mailles à l’endroit.

• 2e rang : tricoter toutes les mailles à l’envers.

• Répéter toujours ces deux rangs.

Jersey envers:

• 1er rang : tricoter toutes les mailles à l’envers.

• 2e rang : tricoter toutes les mailles à l’endroit.

• Répéter toujours ces deux rangs.

 

Échantillon

10 x 10 cm = 22 mailles x 28 rangs

 

Réalisation

Monter 40 mailles sur les aiguilles 4,5 mm en noir et tricoter le 1e rang à l’endroit. Faire 5 rangs en jersey envers en noir. Continuer en jersey endroit en alternant 2 rangs en blanc puis 2 rangs en noir jusqu’à une hauteur totale de 58 cm. Après les 2 derniers rangs en blanc, tricoter 1 rang à l’envers en noir, puis encore 4 rangs en jersey envers en noir. Rabattre souplement les mailles à l’envers.

 

Finition

Plier l’écharpe en deux sur la largeur. Faire les coutures.

Babysjaal

DIT HEB JE NODIG

 • 100 g Apilou wit
 • 100 g Apilou zwart
 • Breinaalden 4,5 mm van Prym

MAAT

12 maanden

Lengte 60 cm

 

GEBRUIKTE STEKEN

Rechte tricotsteek:

• 1ste rij: alle steken recht breien.

• 2de rij: alle steken averecht breien.

• Deze 2 rijen steeds herhalen.

Averechte tricotsteek:

• 1ste rij: alle steken averecht breien.

• 2de rij: alle steken recht breien.

• Deze 2 rijen steeds herhalen.

 

STEKENVERHOUDING

10 x 10 cm = 22 steken x 28 rijen

 

ZO MAAK JE HET

Zet 40 steken op met breinaald 4,5 mm in zwart en brei de 1ste rij recht. Brei 5 rijen in averechte tricotsteek met zwart. Brei vervolgens in rechte tricotsteek afwisselend 2 rijen wit en 2 rijen zwart tot een totale hoogte van 58 cm. Brei na het laatste witte streepje 1 rij recht met zwart en nog 4 rijen averechte tricotsteek met zwart. Zet alle steken aan de averechte kant averecht af.

 

Afwerking

Vouw de sjaal dubbel en naai de 2 korte zijden, onderaan en bovenaan en de lange zijkant dicht.

Bonnet bébé

MATERIEL

 • 100 g Apilou blanc
 • 100 g Apilou noir
 • Aiguille circulaire Prym 4,5 mm

Taille 12 mois

 

Points utilisés

Jersey endroit sur aiguille circulaire:

• tricoter toutes les mailles et tous les tours à l’endroit.

 

Échantillon

10 x 10 cm = 22 mailles x 28 rangs

 

Réalisation

Monter 90 mailles et tricoter 6 tours en jersey endroit en noir. Continuer en alternant 2 tours en blanc puis 2 tours en noir jusqu’à une hauteur de 15 cm.

Continuer en diminuant dans le 2e tour noir : 2 mailles ensemble, 2 mailles endroit.

Il reste 67 mailles. * Tricoter 3 tours. Diminuer dans le prochain tour 2 mailles ensembles, 1 maille endroit*. Il reste 45 mailles. Répéter de * à * 1x.

Il reste 30 mailles. Tricoter dans les 2 tours suivants chaque fois 2 mailles ensembles. Il reste 8 mailles. Passer le fil dans les mailles restantes, serrer et coudre le bout à l’intérieur du bonnet.

 

Babymuts

DIT HEB JE NODIG

 • 100 g Apilou wit
 • 100 g Apilou zwart
 • Rondbreinaald 4,5 mm van Prym

GEBRUIKTE STEKEN

Rechte tricotsteek voor rondbreien:

• Alle steken en toeren recht breien.

 

STEKENVERHOUDING

10 x 10 cm = 22 steken x 28 rijen

 

ZO MAAK JE HET

Zet 90 steken op met breinaald 4,5 mm. Brei in rechte tricotsteek 6 toeren zwart. Brei vervolgens afwisselend 2 toeren wit en 2 toeren zwart tot een hoogte van 15 cm.

Brei in de 2de toer van een zwart streepje afwisselend 2 steken samen en 2 steken recht.

Er blijven 67 steken over. *Brei 3 toeren tricot. Brei in de volgende toer afwisselend 2 steken samen en 1 steek recht*. Er blijven 45 steken over. Van * tot * 1 x herhalen.

Er blijven 30 steken over. Brei vervolgens in de 2 volgende toeren telkens 2 steken samen tot er nog 8 steken overblijven. Haal de draad door de resterende steken, trek de draad strak en naai vast

Combinaison pour bébé

MATERIEL

 • Baby Wool 25g : 4 pelotes coloris 00002 blanc cassé, 4 pelotes coloris 06195 petrole, 2 pelotes in 06197 ocre
 • Aiguilles à tricoter 3mm et 3,5mm de Prym
 • 10 Color Snaps 12 mm, ocre, de Prym
 • Aiguille à tapisser Prym

POINTS UTILISÉS

Jersey endroit :

• 1er rang : tricoter toutes les mailles à l’endroit.

• 2e rang : tricoter toutes les mailles à l’envers.
• Répéter toujours ces deux rangs.
Jersey endroit rayé :
Alterner 4 rgs en blanc cassé et 4 rgs en ink blue.

Echantillons 
10 x 10 cm : 28 mailles et 36 rangs Jersey endroit avec les aiguilles 3,5 mm

 

REALISATION

Dos

Demi-jambe gauche

Monter 32 m. avec les aiguilles nº 3 en gold yellow et tricoter en rgs en côtes 1/1 en commençant par 1 rg sur l'envers du travail.

Après 5 rgs = à 1,5 cm de hauteur depuis le montage, continuer avec les aiguilles nº 3,5 en jersey endroit rayé.

Au 6e rg, augmenter à droite 1 m., puis tous les 6 rgs 7x 1 m., au 6e rg suivant 1x 1 m. et tous les 2 rgs encore 1x 1 m. et 1x 3 m. = 45 m. A 18 cm de hauteur depuis le montage, mettre toutes les m. en attente.

Demi-jambe droite

Tricoter en symétrie à la demi-jambe gauche.

Entrejambe

Continuer sur les 45 m. de la demi-jambe droite et les 45 m. de la demi-jambe gauche au rg suivant sur l'endroit en jersey endroit rayé = 90 m.

Au 17e rg depuis l'entrejambe, rabattre de chaque côté 1 m. et tous les 16 rgs encore 2x 1 m. = 84 m.

Emmanchures

A 24 cm de hauteur depuis l'entrejambe, rabattre de chaque côté 4 m. et tous les 2 rgs encore 1x 3 m., 1x 2 m. et 1x 1 m. = 64 m.

Biais des épaules

A 12 cm de hauteur des emmanchures, rabattre de chaque côté 7 m. et tous les 2 rgs encore 1x 8 m. = 34 m.

Encolure

En même temps que la 1re diminution pour le biais de l'épaule, former l'encolure en rabattant les 26 m. centrales et terminer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rgs encore 1x 3 m. et 1x 1 m.

Terminer les second côté da façon symétrique.

 

Devant

Tricoter comme le dos cependant avec une fente. A 20 cm de hauteur depuis l'entrejambe déjà, rabattre les 4 m. centrales et terminer un côté à la fois. Former les emmanchures et les biais des épaules comme au dos.

Encolure

A 12 cm de hauteur depuis le début de la fente, former l'encolure en rabattant les 5 m. centrales et ensuite côté encolure tous les 2 rgs encore 1x3 m., 1x 2 m. et 5x 1 m. Terminer le second côté de façon symétrique.

 

Manches

Monter 50 m. avec les aiguilles nº 3 en gold yellow et tricoter en rgs en côtes 1/1 en commençant par 1 rg sur l'envers du travail.

Après 5 rgs = à 1,5 cm de hauteur depuis le montage, continuer avec les aiguilles nº 3,5 en jersey endroit rayé.

Biais de la manche

Augmenter au 5e rg après les côtes de chaque côté 1 m. et ensuite tous les 4 et 6 rgs en alternance 10x 1 m. = 72 m.

Arrondi de la manche

A 18 cm de hauteur depuis le montage, former l'arrondi en rabattant de chaque côté tous les 2 rgs 1x 5 m., 1x 4 m., 1x 3 m., 1x 2 m., 7x 1 m. et 2x 3 m.

A 25 cm de hauteur depuis le montage, rabattre souplement les 18 m. restantes.Tricoter la seconde manche de la même façon.

 

Bordure d’encolure

Monter avec les aiguilles nº 3 en gold yellow 83 m. et tricoter la bordure en côtes 1/1 en commençant par 1 rg sur l'envers et après la m. lisière par 1 m. envers, 1 m. endroit et en terminant en sens inverse.

Après 5 rgs en côtes 1/1, tricoter encore 1 rg de m. endroit et ensuite 3 rgs en jersey endroit d'un autre coloris. Replier les rgs d'un autre coloris sur l'envers et les repasser. Après avoir cousu la bordure, détricoter ces rgs jusqu'à la couleur de base.

 

Bordure de boutonnage

Monter avec les aiguilles nº 3 en gold yellow 37 m. et tricoter la bordure en côtes 1/1 en commençant par 1 rg sur l'envers et après la m. lisière par 1 m. envers, 1 m. endroit et en terminant en sens inverse.

Après 5 rgs en côtes 1/1, tricoter encore 1 rg de m. endroit et ensuite 3 rgs en jersey endroit avec un fil d'un autre coloris. Replier les rgs dans un autre coloris sur l'envers et les repasser. Après avoir cousu la bordure, détricoter ces rgs jusqu'à la couleur de base.

Tricoter une 2e bordure semblable.

Bordure d’entrejambe

Monter avec les aiguilles nº 3 en gold yellow 117 m. et tricoter la bordure en côtes 1/1 en commençant par 1 rg sur l'envers et après la m. lisière par 1 m. envers, 1 m. endroit et en terminant en sens inverse.

Après 9 rgs en côtes 1/1, tricoter encore 1 rg de m. endroit et ensuite 3 rgs en jersey endroit d'un autre coloris. Replier les rgs d'un autre coloris sur l'envers et les repasser. Après avoir cousu la bordure, détricoter ces rgs jusqu'à la couleur de base.

Tricoter une 2e bordure semblable.

 

FINITIONS

Mettre les pièces en forme en les tendant, les humidifier et les laisser sécher. Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Coudre d'abord la bordure d'encolure, puis les deux bordures de boutonnage et en dernier les deux bordures d'entrejambe maille par maille au point arrière. Détricoter ensuite les rgs d'un autre coloris. Monter les manches.

Rentrer tous les fils dans les surfaces de la même couleur.

Riveter 3 boutons-pression sur les bordures de boutonnage et 7 boutons-pression sur les bordures d'entrejambe.

Gestreept babypakje

DIT HEB JE NODIG

 • Baby Wool 25g: 4 bolletjes in kleur 00002 ecru, 4 bolletjes in kleur 06195 petrol, 2 bolletjes in kleur 06197 oker
 • Breinaalden 3mm en 3,5mm van Prym
 • 10 Color Snaps 12mm, oker van Prym
 • Maasnaald van Prym

Gebruikte steken

Boordpatroon: afwisselend 1 s. recht, 1 s. averecht breien.

Tricotsteek: heeng. nld. recht, terugg. nld. av. breien.

Streeppatroon: afwisselend 4 nld. in naturel en 4 nld. in ink blue breien.

 

Proeflapje

10 x 10 cm : 28 steken en 36 rijen in rechte tricotsteek met met breinaalden 3,5 mm 

 

ZO MAAK JE HET

Achterpand

Linker broekspijp

32 s. met nld. nr. 3 met gold yellow opzetten en in boordpatroon in heeng. en terugg. nld. breien, daarbij met 1 terugg. nld. beginnen.

Na 5 nld. [= 1,5 cm] vanaf de opzet met de nld. nr. 3,5 in tricotsteek en in streeppatroon in heeng. en terugg. nld. verder breien.

In de 6e nld. bij de rechterrand 1 s. meerderen, dan in elke 6e nld. nog 7x 1 s. meerderen, in de 6e nld. nog 1x 1 en in elke 2e nld. 1x 1 en 1x 3 s. = 45s. Na 18 cm vanaf de opzet alle s. op 1 hulpnld. leggen.

Rechter broekspijp

In spiegelbeeld breien.

Kruis

Dan in de volgende heeng. nld. over de 45 s. van de rechter broekspijp en de 45 s. van de linker broekspijp in tricotsteek in heeng. en terugg. nld. in streeppatroon verder breien. 90 s.

In de 17e nld. vanaf het kruis aan weerszijden steeds 1 s. afkanten, dan in elke 16e nld. nog 2x 1 s. afkanten = 84 s.

Armsgaten

Na 24 cm vanaf het kruis aan weerszijden steeds 4 s. afkanten. Dan in elke 2e nld. nog 1x 3 s., 1x 2 s. en 1x 1 s. afkanten = 64 s.

Schouders

Na 12 cm vanaf het begin van de armsgaten aan weerszijden voor de schouders steeds 7s. afkanten. Dan in de 2e nld. nog 1x steeds 8 s. afkanten = 34 s.

Halsrand

Tegelijkertijd met de 1e mindering voor de schouder voor de halsrand de middelste 26 s. afkanten en beide kanten apart afmaken. Voor de ronde halsrand in elke 2e nld. nog 1x 3 s. en 1x 1 s. afkanten.

De andere kant in spiegelbeeld afmaken.

 

Voorpand

Net als het achterpand breien, maar voor het split bij de halsrand na  20 cm vanaf het kruis de middelste 4 s. afkanten en beide kanten apart afmaken. De armsgaten en de schouders net als bij het achterpand uitvoeren.

Halsrand

Na 12 cm vanaf het begin van het split voor de halsrand 5 s. afkanten. Dan voor de ronde halsrand in elke 2e nld. nog 1x 3 s., 1x 2 s. en 5x 1 s. afkanten. De andere kant in spiegelbeeld afmaken.

 

Mouwen

50 s. met nld. nr. 3 met gold yellow opzetten en in boordpatroon in heeng. en terugg. nld. breien, daarbij met 1 terugg. nld. beginnen.

Na 5 nld. [= 1,5 cm] vanaf de opzet met nld. nr. 3,5 in tricotsteek en in streeppatroon in heeng. en terugg. nld. breien.

Schuine zijranden

In de 5e nld. vanaf de boord aan weerszijden 1 s. meerderen, dan in elke 4e nld. 4x 1 s. en in elke 6e nld. afwisselend in elke 4e en 6e nld. 10x 1 s. meerderen = 72 s.

Mouwkop

Na 18 cm vanaf de opzet voor de mouwkop aan weerszijden in elke 2e nld. 1x 5 s., 1x 4 s., 1x 3 s., 1x 2 s., 7x 1 s. en 2x 3 s. afkanten. Na 25 cm vanaf de opzet de resterende 18 s. losjes afkanten.

De 2e mouw hetzelfde breien.

 

Biezen

Halsbies

Voor de halsbies met nld. nr. 3 met gold yellow 83 s. opzetten en in boordpatroon breien, daarbij met 1 terugg. nld. en na de kants. met 1 s. averecht, 1 s. recht beginnen en in spiegelbeeld eindigen.

Na 5 nld. in boordpatroon nog 1 nld. recht breien, dan nog 3 nld. in tricotsteek in een andere kleur breien. Deze laatste nld. naar binnen omvouwen en strijken. Na het vastnaaien, worden deze laatste nld. uitgehaald.

Splitbies

Voor de splitbies met nld. nr. 3 in gold yellow 37 s. opzetten en in boordpatroon breien, daarbij met 1 terugg. nld. en na de kants. met 1 s. averecht, 1 s. recht beginnen en in spiegelbeeld eindigen.

Na 7 nld. in boordpatroon nog 1 nld. recht breien, dan nog 3 nld. in tricotsteek in een andere kleur breien. Deze laatste nld. naar links omvouwen en strijken. Na het vastnaaien, worden deze laatste nld. uitgehaald.

De 2e splitbies hetzelfde breien.

Bies in het kruis

Voor de  bies in het kruis met nld. nr. 3 en gold yellow 117 s. opzetten en in boordpatroon breien, daarbij met 1 terugg. nld. en na de kants. met 1 s. averecht, 1 s. recht beginnen en in spiegelbeeld eindigen.

Na 9 nld. in boordpatroon nog 1 nld. recht breien, dan nog 3 nld. in tricotsteek in een andere kleur breien. Deze laatste nld. naar links omvouwen en strijken. Na het vastnaaien, worden deze laatste nld. uitgehaald.

De 2e bies in het kruis hetzelfde breien.

 

AFWERKING

De delen spannen en onder een vochtige doek laten drogen.

De schoudernaden en zijnaden sluiten. Eerst de halsbies, dan de beide splitbiezen en tot slot de biezen in het kruis steek voor steek vastnaaien. Daarna de nld. in de contrastkleur bij de biezen uithalen.

Mouwen inzetten, mouwnaden sluiten.

Alle draden instoppen (bij een vlak in dezelfde kleur).

Bij de halsbiezen 3 drukkertjes en  bij de biezen in het kruis 7 drukkertjes vastnaaien.

 

Fin collier menthe-argenté

MATERIEL POUR LA CHAINE

 • Une chaîne travaillée de 80cm, couleur argent
 • 1 joli pendentif pierre avec oeillet, vert menthe
 • 1 petit anneau argenté
 • Pince    

MATERIEL POUR LES BOUCLES D'OREILLES

 • 2 petites, pierres avec un oeillet, vert menthe(A)
 • 2 petits hexagones en métal 8mm, couleur argent (B)  
 • 2 petits crochets pour boucles d’oreilles
 • 2 petits anneaux, couleur argent
 • Pince

 

REALISATION

CHAINE

Attachez le pendentif au petit anneau.

Prenez la chaîne en son milieu et enroulez deux fois votre doigt pour obtenir deux petits cercles.  Attachez l’anneau autour des deux cercles pour fixer.

BOUCLES D'OREILLES

Attachez a à b avec un anneau.  Raccordez ensuite b au crochet pour boucles d’oreilles avec l’anneau.

                               

Petits pots à plantes

MATERIEL:

 • Tissu jean ou autres tissus chouettes
 • Petits pots à plantes de tailles différentes
 • Colle textile de Prym
 • Feutre pour textile
 • Ciseaux à cranter Prym

REALISATION:

 

 • Posez le tissu avec l’envers vers le haut. Posez le pot sur le tissu et tracez les arrêtes après avoir enroulé le tissu autour du pot.
 • Laissez assez de réserve pour replier au dessus du bord( +/- 2 cm) Coupez le bord aux ciseaux à cranter.
 • Enduisez le pot de colle pour textile, y compris sur le bord supérieur et le bord du fond.
 • Collez le tissu contre le pot, et c’est prêt!

Plantenpotjes

DIT HEB JE NODIG:

 • Jeansstof of andere leuke stofjes
 • Plantenpotjes in verschillende maten
 • Textiellijm van Prym
 • Textielstift
 • Kartelschaar van Prym

ZO MAAK JE HET:

 • Leg de stof open met de verkeerde kant naar boven. Leg een potje op de stof en duid de randen aan terwijl je het potje over de stof rolt.
 • Neem genoeg extra voor over de rand te plooien ( +/- 2 cm) Knip langs de lijnen de stof uit met de kartelschaar.
 • Lijm het potje in met textiellijm, ook de onderkant en langs binnen de bovenrand.
 • Plak de stof tegen het potje en klaar!

Ensemble de bijoux pour maman

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

BRACELET TISSÉ

 • Environ 50cm de ruban galon tresé, rose doux   
 • Environ 1m de fil perlé, rouge
 • Environ 50 perles à facettes 3x4mm, rose clair  
 • Aiguille Prym

BRACELET AVEC CORDE

 • 13cm de chaîne argentée    
 • 4 petites perles Miyuki delica opaque, couleur saumon 
 • 2 petites perles en verre à 4 faces, rose clair   
 • 2 perles de rocaille Gütermann 773875, transparent 1016 
 • 1 petit anneau 4mm, couleur argent      
 • 1 petit trèfle à 4 feuilles métallique, couleur argent  
 • 20cm de fil perlé, rouge
 • Aiguille(s) Prym

CHAÎNE

 • Chaîne travaillée, 80cm, couleur argent
 • 2 petites perles Miyuki delica, couleur saumon 
 • 2 petites perles en verre à 4 faces, rose clair   
 • 2 perles à facettes 3x4mm, bordeau 
 • 2 tiges en métal, couleur argent   
 • 4  petits anneaux 4mm, couleur argent
 • 1 petit gland de customisation 4cm, rose clair 
 • 1 pendentif pièce, couleur argent
 • 6cm de chaîne argentée 

BOUCLES D’OREILLES

 • 2 bijoux d’oreilles en forme de feuille, couleur argent 
 • 2 fermoirs de boucles d’oreilles, couleur argent ou stoppeurs transparents 
 • 2 feuilles en métal zilverkleurig
 • 8 perles Miyuki delica, couleur saumon  
 • 4 perles à facettes 3x4mm, bordeau
 • 2 perles à facettes 3x4mm, rose clair    
 • 12 petits anneaux 4mm, couleur argent   
 • 8 tiges, couleur argent  

 

 

 

REALISATION

BRACELET TISSÉ

 • Pliez le ruban rose en deux et faites un noeud à l’extrémité.
 • Prenez 20 cm de fil rose perlé,  faites un noeud à une extrémité et enfilez l’autre extrémité dans l’aiguille.
 • Piquez l’aiguille avec le fil à travers le noeud du ruban rose et enfilez les perles, et laissez pendre l’extrémité.
 • Prenez l’entièreté du morceau de fil rouge perlé, enfilez-le dans une autre aiguille et faites un noeud.
 • Raccordez le fil avec le ruban en piquant quelques points.
 • Cousez-les ensemble au milieu du ruban, de part et d’autre, en intercalant une perle à chaque fois, vous pouvez aussi ajouter un peu d’aisance en intercalant plus de perles.
 • A la fin, laissez une boucle dans laquelle le noeud du ruban peut passer, vous pouvez passer le bracelet autour de votre poignet pour ajuster puis fixez les deux extrémités par une couture. Piquez encore quelques points avec le long fil, au travers des deux cordes pour renforcer la solidité.
 • Déposez quelques goutte de superglu sur le noeud pour qu’il ne se défasse pas

BRACELET AVEC CORDE

 • Enfilez le fil rouge perlé dans aiguille fine et faites un noeud à l’extrémité. Enfilez 1 petite perle Miyuki, puis une perle en verre à 4 faces suivie d’une autre petite perle Miyuki eet fixez par un noeud.
 • Enfilez les 2 perles de rocaille Gütermann sur le fil perlé et passez les extrémités des deux fils dans la petite chaîne.
 • Passez-les ensuite à travers les perles de rocaille Gütermann dans l’autre sens et enfilez les 3 perles restantes au fil perlé selon le même procédé.
 • Recoupez les extrémités et posez quelques gouttes de colle forte. Placez le petit trèfle à quatre feuilles à une extrémité, au travers de l’anneau, et raccordez.

CHAÎNE

 • Attachez un petit anneau au pendentif pièce argenté, le morceau de chaîne de 6 cm et le petit gland, attachez ensuite le tout à la chaîne.
 • Prenez les deux tiges et placez une perle bordeau sur chacune, ainsi qu’une perle rose à 4 couleurs et une petite perle Miyuki.
 • Attachez une tige au collier à côté du reste du pendentif, et une petite au niveau de la chaîne de prolongation du cou.

BOUCLES D’OREILLES

 • Attachez les 6 anneaux entre eux et au support de boucle d’oreilles. Sur le dernier anneau, attachez la feuille argentée.
 • Placez 4 perles Miyuki sur une tige et attachez-la à un anneau.
 • Placez chaque fois une perle bordeau sur une tige et raccordez à un anneau. Faites ceci 2 fois par boucle d’oreille.
 • Faites la même choses avec les perles roses.
 • Répétez pour les deux boucles.

 

 

 

 

 

Set juweeltjes voor mama

DIT HEB JE NODIG

TOUWARMBAND

 • Ca 50cm gevlochten galonlint, zachtroze  
 • Ca 1m perlé draad, rood
 • Ca 50 facetkralen 3x4mm, lichtroze    
 • Naald van Prym

ARMBANDJE MET KOORD

 • 13cm zilverkleurige ketting   
 • 4 kraaltjes Miyuki delica opaque, zalmkleur 
 • 2 vierkante glaskraaltjes, lichtroze   
 • 2 Gütermann rocailles 773875, transparant 1016 
 • 1 ringetje 4mm, zilverkleurig    
 • 1 metalen klavertje vier, zilverkleurig   
 • 20cm perlé draad, rood
 • Naald van Prym

KETTING

 • Afgewerkte ketting 80cm, zilverkleurig
 • 2 kraaltjes Miyuki delica, zalmkleur 
 • 2 vierkante glaskraaltjes, lichtroze   
 • 2 facetkralen 3x4mm, bordeaux 
 • 2 nietstiften, zilverkleurig 
 • 4 ringetjes 4mm, zilverkleurig 
 • 1 Customizing kwastje 4cm, lichtroze 
 • 1 munt hanger, zilverkleurig
 • 6cm zilverkleurige ketting 

OORBELLEN

 • 2 oorbelstekers in bladvorm, zilverkleurig 
 • 2 oorbelslotjes zilverkleurig of transparante oorbelstoppers
 • 2 metalen blaadjes, zilverkleurig
 • 8 kraaltjes Miyuki delica, zalmkleur 
 • 4 facetkralen 3x4mm, bordeaux  
 • 2 facetkralen 3x4mm, lichtroze    
 • 12 ringetjes 4mm, zilverkleurig
 • 8 nietstiften, zilverkleurig 

 

 

 

 

ZO MAAK JE HET

TOUWARMBAND

 • Plooi het roze lint dubbel en maak een knoop aan het uiteinde
 • Neem 20cm rode perlé draad, maak een knoopje aan het uiteinde en steek het andere uiteinde door de naald.
 • Steek de naald met draad door de knoop van het roze lint en rijg er de kraaltjes aan, laat loshangen tot op het einde.
 • Neem het overige stuk rode perlé draad, neem opnieuw een naald en maak een knoop 
 • Zet de draad onderaan het lint vast met enkele steekjes.
 • Naai nu telkens in het midden van het lint van de ene kant naar de andere met telkens een kraaltje ertussen, je kan aantrekken aan het loshangende eindje met de kralen.
 • Laat op het einde een lus waar de knoop van het lint door kan om de armband vast te maken rond je pols en naai de twee uiteindes onderaan vast. Met de langste draad naai je nog een aantal keer over de twee touwen heen voor de stevigheid
 • Doe nog enkele druppels secondelijm op de knoop in het lint zodat hij zeker niet loskomt.

ARMBANDJE MET KOORD

 • Haal de rode perlé draad door een fijne naald en maak onderaan een knoopje
 • Rijg 1 Miyuki kraaltje, dan een vierkant glaskraaltje en terug een Miyuki kraaltje, en zet vast met een knoopje
 • Rijg de 2 Gütermann rocailles over de perlé draad en haal de draad dan door de twee uiteindes van het stuk ketting
 • Rijg dan terug door de Gütermann rocailles in de andere richting en zet de drie overblijvende kraaltjes op dezelfde manier aan de perlé draad
 • Knip de eindjes af en maak vast met een druppeltje secondelijm
 • Bevestig het klavertje vier aan één van de uiteinden van de ketting dmv het ringetje

KETTING

 • Bevestig een ringetje aan de zilverkleurige munt, het sliertje ketting van 6cm en het kwastje, en bevestig deze daarna allemaal aan de ketting
 • Neem de twee nietstiften en zet er telkens een bordeaux kraaltje, een vierkant roze kraaltje en een klein Miyuki kraaltje op.
 • bevestig één nietstift aan de ketting bij de rest van de hangers en eentje aan het verlengkettinkje van de halsketting

OORBELLEN

 • Bevestig 6 ringetjes aan elkaar aan de oorbelsteker en hang aan het onderste ringetje een zilverkleurig blaadje
 • Zet 4 Miyuki kraaltjes op een nietstift en maak vast aan een ringetje
 • Zet telkens 1 bordeaux kraaltje op een nietstift en maak vast aan een ringetje, doe dit 2 keer per oorbel
 • Doe hetzelfde met het roze kraaltje
 • Herhaal alles voor de tweede oorbel

 

 

 

 

 

Set de bijoux roses

MATERIEL:

 

LONG COLLIER ROSE

A : 8 perles marbrées plates 16mm, orange  

B : 2 perles sphériques 10mm, rose     

C : 4 perles rondes 12mm avec bande transparente, rose et blanc   

D : 3 petites étoiles en email, rose       

E : 4 perles plates 13x6mm, rose 

F : 94 perles à facettes 3x4mm, rose clair         

G : 40 perles cubiques 2mm, rose clair               

H : 36 perles à facettes opaques 6x8mm, rose clair   

I : Petites plumes de customisation, 1 rose et 1 brune 

J : 2 glands: 1 rose et un brun foncé 

K : 2 petits pendentifs rectangulaires avec 2 oeillets, rose     

Fil transparent 0,25mm  

2 fermoirs 4mm, argentés   

 

BRACELET TROIS-PIECE ROSE

A : 23 perles à facettes opaques 6x8mm, rose clair  

B : 4 perles plates 13x6mm, rose 

C : 42 perles à facettes 3x4mm, rose clair        

D : 1 perle sphérique 10mm, rose         

E : 1 perle ronde avec bande transparente 12mm, rose/blanc           

F : 2 petits pendentifs rectangulaires avec 2 oeillets, rose     

G : 44 perles cubiques, 2mm, rose clair              

H : gland rose clair 

I : petite étoile en émail, rose                  

Fil transparent 0,25mm  

2 fermoirs 4mm, argenté   

1 fermoir aimanté argenté  

 

REALISATION

 

LONG COLLIER ROSE

Prenez un fil d’au moins 1m de long.

Enfilez consécutivement sur le fil :

1 x A – 2 x F – 1 x A – 3 x F – 1 x B – 3 x F – 1 x C – 5 x F – 1 x D – 2 x H – 1 X E – 3 x H – 1 x K – 3 x H – 1 x A – 16 x F – 1 x E – 10 x H – 1 x E – 16 x G – 1 x C – 16 x F – 1 x A , c’est la dernière perle (perle orange marbrée dans la partie supérieure de la chaîne. Répéter, mais dans l’ordre inverse (en miroir)  jusqu’à ce que vous arriviez de nouveau au début. Finissez avec 1 x A que vous devrez enfiler sur deux fils.

Travaillons maintenant les extrémités :

1er fil : 4 x F – 1 x D – 2 x F. Ce fil se termine par une petite plume rose clair et un gland rose clair, puis par un fermoir.

 

BRACELET TROIS-PIECE ROSE

Sur un fil en nylon, enfilez 23 perles à facettes opaques rose clair A puis 4 perles plates B.

Sur un autre fil de nylon, enfilez 42 petites perles à facettes C en intercalant à 3 endroits la perle sphérique D, la perle ronde avec bande transparente E et l’étoile rose I .

Enfilez sur un fil de nylon 44 perles cubiques G, intercalez à 4 endroits 1 perle à facettes opaque rose clair A, 1 gland H en 2 petits pendentifs F, à l’endroit que vous choisissez.

Rassemblez les trois fils dans un fermoir de chaque côté et terminez par le fermoir aimanté.

Roze juwelenset

DIT HEB JE NODIG:

 

LANGE ROZE HALSKETTING

A : 8 platte gemarmerde parels 16mm, oranje 

B : 2 balvormige parels 10mm, roze     

C : 4 ronde parels 12mm met doorschijnend bandje, roze/wit   

D : 3 email sterretjes, roze        

E : 4 platte parels 13x6mm, roze  

F : 94 facetparels 3x4mm, lichtroze     

G : 40 kubusvormige parels 2mm, lichtroze     

H : 36 opaque facetparels 6x8mm,

I : Customize veertjes, 1 roze en 1 bruine 

J : 1 lichtroze en 1 donkerroze kwast 

K : 2 rechthoekige bedeltjes met 2 oogjes, roze             

Transparant garen 0,25mm  

2 knijpparels 4mm, zilverkleurig  

 

ROZE DRIEDELIGE ARMBAND

A : 23 opaque facetparels 6x8mm, lichtroze   

B : 4 platte parels 13x6mm, roze  

C : 42 facetparels 3x4mm, lichtroze     

D : 1 balvormige parel 10mm, roze       

E : 1 ronde parel met doorschijnend bandje 12mm, roze/wit         

F : 2 rechthoekige bedeltjes met 2 oogjes, roze              

G : 44 kubusvormige parels 2mm, lichtroze     

H : lichtroze kwast 

I : email sterretje, roze                

Transparant garen 0,25mm  

2 knijpparels 4mm, zilverkleurig   

1 magneetslot rond, zilverkleurig  

 

ZO MAAK JE HET

LANGE ROZE HALSKETTING

Neem een draad van minstens 1 m. lengte.

Rijg vervolgens op de draad :

1 x A – 2 x F – 1 x A – 3 x F – 1 x B – 3 x F – 1 x C – 5 x F – 1 x D – 2 x H – 1 X E – 3 x H – 1 x K – 3 x H – 1 x A – 16 x F – 1 x E – 10 x H – 1 x E – 16 x G – 1 x C – 16 x F – 1 x A , dit is de laatste parel (gemarmerde oranje parel) bovenaan de ketting. Herhaal dit maar dan in omgekeerde volgorde (spiegelbeeld)  tot je opnieuw uitkomt aan het begin nl. 1 x A want door deze parel rijg je de twee draden.

We werken nu de uiteinden af :

1ste draad : 4 x F – 1 x D – 2 x F. Deze draad beëindigen met een lichtroos veertje en een lichtroze kwast, en afsluiten met een knijpparel.

2de draad : 6  x G – deze draad beëindigen met een lichtroos en bruin veertje, en een donkerroze kwast. Afsluiten met een knijpparel.

 

ROZE DRIEDELIGE ARMBAND

Rijg op één nylondraad 23 lichtroze opaque facetparels A met daartussen de 4 platte parels B.

Rijg op één nylondraad de 42 kleine facetparels C met als accent op drie plaatsen de roze effen parel D, de ronde parel met bandje E en het roze sterretje I .

Rijg op één nylondraad de 44 kubusvormige parels G, met als accent op vier plaatsen 1 lichtroze opaque facetparel A, 1 kwastje H en 2 rechthoekige bedeltjes F, op een willekeurige plaats.

Breng de drie draden samen in één knijpparel aan elke kant en bevestig daaraan het magneetslot.

 

Fijne juwelenset zilver-mint

DIT HEB JE NODIG VOOR DE KETTING

 • Afgewerkte ketting 80cm, zilverkleurig
 • 1 rechthoekige bedeltje met 1 oogje, muntgroen
 • 1 zilverkleurig ringetje
 • Tangen  
   

DIT HEB JE NODIG VOOR DE OORBELLEN

 • 2 kleine, ronde bedeltjes met 1 oogje, muntgroen
 • 2 metalen zeshoekjes 8mm, zilverkleurig (B)
 • 2 zilverkleurige oorbelhaakjes
 • 2 zilverkleurige ringetjes
 • Tangen

ZO MAAK JE HET

KETTING

Neem het bedeltje en bevestig het aan het ringetje.

Neem dan de ketting in het midden en draai ze 2x rond je vinger zodat je 2 cirkels krijgt. Bevestig het ringetje bovenaan de 2 cirkels zodat deze vast blijven zitten.

OORBELLEN

Bevestig a met een ringetje aan b. Bevestig vervolgens b met een ringetje aan het oorbelhaakje.

                               

Kleine tasjes

DIT HEB JE NODIG:

 • Sew-be-do stoflapje 45x55cm naar keuze
 • Stuk lint van 30 cm naar keuze

ZO MAAK JE HET:

 • Knip 2x een rechthoek van 10cm x15cm uit de katoenen stof
 • Leg de goede kanten op elkaar en stik de zijnaden dicht. Begin bovenaan en laat op 2cm van de bovenkant 1.5cm open en stik dan verder naar beneden. Dit is om het lintje erdoor te halen.
 • Strijk nu de bovenkant om op 1cm en dan nog eens op 3cm.
 • Stik nu het zoompje op 1mm van de kant dicht. ( net onder de opening)
 • Maak een 2de stiksel net boven de opening.
 • Knip het lintje in 2 en steek het door de een opening en ga rondom, leg een knoopje.
 • Begin nu aan de andere kant en doe hetzelfde.
 • Trek aan beide lintjes om te sluiten.

ceinture en macramé

MATERIEL

- 200 g Hoooked Milano couleur R0100

- 14 perles avec grande ouverture

 

MESURES

+- 150 cm

 

REALISATION

 

Pour la réalisation d’un ‘papillon’, voir l’explication dans notre magazine d’été 2016.

 

Couper 28 fils d’une longueur de 250 cm.

Faire 14 papillons avec chaque fois 2 fils. 

 

Remarque: réaliser tous les noeuds qui suivent avec 2 fils.

 

1 re étape. Réaliser 1 grand noeud simple avec tous les papillons, donc tous les fils ensembles.

 

1 e étape. Réaliser 2 rangées horizontales de noeuds de cordon (dessin 1) à environ 10 cm en dessous du grand noeud. 

 

dessin 1: noeud de cordon horizontal

 

3e étape. Continuer avec une rangée en oblique de noeuds de cordon (dessin 2).

 

dessin 2: noeud de cordon en oblique

 

4e étape. Ensuite 2 rangées horizontales de noeuds de cordon.

 

5e étape. Réaliser sur une longueur de 15 cm des noeuds plats décalés (dessin 3).

dessin 3: noeuds plats décalés 

Répéter étape 2, 3 et 4

 

Répéter étape 5

Répéter étape 2, 3 et 4

 

6e étape: Réaliser 10 rangées horizontales de noeuds de cordon.

 

Répéter 2 x étape 2, 3, 4 et 5

Puis encore 1 x étape 2, 3 et 4

 

Répéter ensuite encore la 1re étape à environ 10 cm en dessous du dernier rang de noeuds.

 

Finition

 

Enfiler une perle au bout de chaque fil et fixer celle-ci avec un noeud en dessous de la perle. Fixer les perles à différentes hauteurs afin d’obtenir un effet nonchalant.

Couper les fils.

 

 

macramé ceintuur

 

DIT HEB JE NODIG

- 200 g Hoooked Milano kleur R0100
- 14 parels met groot oog

 

AFMETING

+- 150 cm

 

ZO MAAK JE HET

 

Zie voor de beschrijving van ‘vlinder’, de werkbeschrijving in het breimagazine zomer 2016.

Knip 28 draden van elk ongeveer 250 cm.

Maak, telkens met 2 draden samen, een vlinder. Maak in totaal 14 vlinders.

 

een vlinder maken

 

Opmerking: alle verdere knopen worden uitgevoerd met dubbele draad.

 

Stap 1. Maak één grote, gewone knoop met alle vlinders, en dus alle draden, samen.

 

Stap 2. Maak twee horizontale rijen cordonknopen (zie tekening 1) op ongeveer 10 cm onder de grote knoop.

 

tekening 1: horizontale cordonknoop

 

Stap 3. Maak aansluitend een schuine rij cordonknopen (zie tekening 2).

 

tekening 2: schuine cordonknoop

 

Stap 4. Maak vervolgens twee horizontale rijen cordonknopen.

 

Stap 5. Maak over een lengte van 15 cm versprongen weitasknopen (zie tekening 3).

 

tekening 3: versprongen weitasknopen

 

Herhaal stap 2, 3 en 4

Herhaal stap 5

Herhaal stap 2,3 en 4

 

Stap 6: Maak 10 horizontale rijen cordonknopen.

 

Herhaal 2 x stap 2, 3, 4 en 5

Herhaal daarna nog 1 x stap 2, 3 en 4

Herhaal tenslotte stap 1 op ongeveer 10 cm onder de laatste rij knopen.

 

Afwerking

 

Bevestig aan het uiteinde van ELKE draad een parel en zet vast met een knoopje onder de parel. Bevestig de parels op verschillende hoogtes voor een ‘nonchalant’ effect.

Knip de draadjes af.

 

STELLA pull avec étoiles de neige

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

 • 550 (600) g ecru , 50 grammes en couleur light grey Amadora
 • Aiguilles à tricoter Prym 7 mm 

Tricoteuses expérimentées

 

TAILLE

36/38 (40/42)

 

ECHANTILLON

10x10 cm en jersey endroit = 14 mailles en 16 rangs

Si nécessaire, utiliser des aiguilles plus grosses ou plus fines.

 

POINTS EMPLOYÉS

Côte 2/2

Rang 1 – alterner 2 mailles à l’endroit et 2 mailles à l’envers

Rang 2 - ainsi que tous les rangs suivants : tricoter les mailles comme elles se présentent (endroit sur endroit, envers sur envers).

 

Jersey endroit

1er rang : tricoter toutes les mailles à l’endroit.

2ème rang : tricoter toutes les mailles à l’envers.

Répéter toujours ces deux rangs.

 

Motif des étoiles: voir diagramme dans la version imprimable

 

REALISATION

 

Dos

Monter 73 (77) mailles en écru sur les aiguilles.

Tricoter 3 rangs en jersey endroit et 8 cm en côte.

Continuer en jersey endroit.

A une hauteur de 41 (42) cm, rabattre de chaque côté 1x4, 1x3, 1x2, 1x1 mailles pour les emmanchures.

A une hauteur de 60 (62) cm rabattre de chaque côté 1x6, 1x7 (2x7) mailles pour l’épaule.

Rabattre les 27 (29) mailles restantes pour le cou.

 

Devant

Tricoter comme pour le dos.

Commencer l’étoile dans le 3ième rang et suivre le diagramme.

Après l’étoile, tricoter * 4 rangs en écru, ensuite commencer la 2e étoile. Répéter de * encore 1 fois jusqu’à trois étoiles.

A une hauteur de 56 (58) cm, rabattre les 9 mailles du milieu pour le cou, et continuer les deux parties séparément.

Rabattre encore chaque 2e rang 3x3 (1x4), 2x3 mailles côté cou.

Tricoter l’épaule comme pour le dos.

 

Manches

Monter 35 (37) mailles en écru, tricoter 3 rangs en jersey et 8 cm in côte.

Continuer en jersey endroit.

En même temps, augmenter de chaque côté dans chaque 8ième rang 7x1 maille jusqu’au 49 (51) mailles.

A une hauteur de 46 (48) cm rabattre de chaque côté 1x3, 6x1, 5x2 mailles pour la tête de manche.

Rabattre souplement les 11 (13) mailles restantes.

 

Finition

Faire la couture des épaules.

Fermer les coutures latérales et les coutures des manches.

Insérer les manches.

Au long du cou, relever 60 (64) mailles et tricoter 8 cm en côte, suivi par 3 rangs en jersey endroit.

Rabattre souplement tous les mailles. 

Parure filigranes

Matériel

 

Collier

 • Fine chaîne dorée ou argentée
 • 1 anneau doré ou argenté
 • Filigrane au choix

 

Boucles d’oreille

 • 2 boucles d’oreille dorées ou argentées
 • 2 filigranes au choix

 

Réalisation

 

Collier

 • Choisir la longueur du collier.
 • Fixer un anneau à chaque extrémité, ainsi que le filigrane.
 • C’est terminé.

 

Boucles d’oreille

 • Fixer un filigrane à l’anneau de chaque boucle d’oreille.
 • C’est terminé.

Set juwelen met filligranen

DIT HEB JE NODIG:

 

Halsketting:

 • Fijne goudkleurige of zilverkleurige schakelketting
 • 1 goudkleurig of zilverkleurig ringetje
 • Filligraan naar keuze

 

Oorbellen:

 • 2 goudkleurige of zilverkleurige oorbelhaakjes
 • 2 filligranen naar keuze

 

ZO MAAK JE HET :

 

Halsketting

 • Kies de lengte van je halsketting
 • Bevestig beide uiteinde van de ketting aan het ringetje, alsook het filligraan.
 • Klaar!

 

Oorbellen

 • Bevestig aan het ringetje van elk oorbelhaakje een filligraan
 • Klaar!

Bijoux argile & strass

Matériel

 

 • Argile Décoré Knorr Prandell noire ou blanche
 • Argile avec strass 2,3 mm et 3 mm, coloris au choix
 • Pearl picker pen
 • Pendentif, bague ou boucle d’oreille

 

Réalisation

 

Prendre une petite quantité de chaque composant et pétrir jusqu’à obtenir un mélange souple.

Presser la pâte dans la forme (bague, pendentif, etc.) en veillant à une bonne répartition.

Commencer à mettre les perles sur l’extérieur. Utiliser l’outil pour bien les mettre en place. Presser les perles à distance égale, proches les unes des autres, dans la pâte, en alternant petites et grands strass pour obtenir un bel effet. Remplir l’espace et laisser sécher.

 

Attention : lors de la mise en place des perles, la pâte bouge, il faut veiller à ce qu’elle reste bien répartie.

Juwelen met klei & strass

DIT HEB JE NODIG:

 

 • Décoré modelleerklei Knorr Prandell wit of zwart
 • Strassteentjes klei 2,3 mm en 3 mm in kleuren naar keuze
 • Pearl picker pen
 • Vorm hanger, ring of oorbellen

 

ZO MAAK JE HET:

 

Neem van beide componenten een kleine hoeveelheid en kneed ze tot een soepel geheel.

Druk de pasta in het vormpje (ring , hanger, …) en zorg dat deze mooi verdeeld is.

Begin aan de buitenzijde met het plaatsen van de kraaltjes. Gebruik de pen om de steentjes mooi in de klei te plaatsen. Druk de kraaltjes op gelijke afstand, dicht bij elkaar, in de pasta, gebruik afwisselend grote & kleine strasssteentjes om een mooi effect te krijgen. Doe dit tot het vormpje volledig gevuld is en laat het geheel drogen.

 

Let op: bij het plaatsen van de kraaltjes beweegt de pasta mee; zorg ervoor dat hij mooi in evenwicht blijft.

Parure festive noire

Matériel

 • Fil de nylon noir (bobine Gütermann)
 • Grand fermoir magnétique argenté
 • 4 perles à écraser noires
 • Fin crochet n°2 de Prym
 • Pince plate

 

 • 4 grandes perles ovales marbrées noir/blanc
 • 8 grandes perles rondes mates à motif
 • 8 perles plates transparentes
 • 12 petites perles noires mates à motif
 • 10 perles à facettes grisées
 • 12 perles à facettes blanches
 • 12 perles noires Gütermann renaissance 8 mm
 • 16 perles à facettes noires brillantes
 • 14 perles grises Gütermann renaissance 6 mm
 • 20 perles grises pyramidales Gütermann 6 mm
 • 20 perles noires Gütermann renaissance 4 mm

 

Réalisation

Enfiler toutes les perles dans un ordre aléatoire sur le fil de nylon sans le couper. Veiller à bien alterner petites et grandes perles.

Une fois toutes les perles enfilées, crocheter perle par perle sur le fil.

Pour un collier plus long, prévoir plus de perles.

Fixer le fermoir magnétique aux extrémités, à l’aide des perles à écraser.

C’est terminé.

 

 

Bracelet

 

Matériel

 • Fil de nylon noir (bobine Gütermann)
 • Petit fermoir magnétique argenté
 • 2 perles à écraser noires
 • Fin crochet n°2 de Prym
 • Pince plate

 

 • 5 grandes perles rondes mates à motif
 • 5 perles plates transparentes
 • 5 petites perles noires mates à motif
 • 6 perles à facettes grisées
 • 6 perles à facettes blanches
 • 5 perles noires Gütermann renaissance 8 mm
 • 7 perles à facettes noires brillantes
 • 2 perles grises Gütermann renaissance 6 mm
 • 9 perles grises pyramidales Gütermann 6 mm
 • 8 perles noires Gütermann renaissance 4 mm

 

Réalisation (comme pour le collier)

Enfiler toutes les perles dans un ordre aléatoire sur le fil de nylon sans le couper. Veiller à bien alterner petites et grandes perles.

Une fois toutes les perles enfilées, crocheter perle par perle sur le fil.

Pour un bracelet plus long, prévoir plus de perles.

Fixer le fermoir magnétique aux extrémités, à l’aide des perles à écraser.

C’est terminé.

 

Boucles d’oreille

 

Matériel

 • 2 boucles d’oreille argentées
 • 2 clous
 • Pince plate

 

 • 2 perles grises pyramidales Gütermann 6 mm (a)
 • 2 perles à facettes noires (b)
 • 2 perles à facettes blanches (c)
 • 2 perles plates transparentes (d)
 • 2 grandes perles rondes mates à motif (e)

 

Réalisation

Enfiler les perles A à E sur les clous et former un œillet avec la pince.

C’est terminé.

 

 

 

Zwarte feestjuwelenset

DIT HEB JE NODIG:

 • zwarte nylondraad op een rolletje van Gütermann
 • zilverkleurig magneetslotje groot model
 • 4 zware knijpparels
 • haaknaald fijn nr.2 van Prym
 • knijptang

 

 • 4 grote ovale gemarmerde parels wit/zwart
 • 8 matte grote ronde parels met motief
 • 8 afgeplatte transparante parels
 • 12 kleinere zwarte matte parels met motief
 • 10 grijsachtige facetparels
 • 12 witte facetparels
 • 12 zwarte Gütermann parels renaissance 8 mm
 • 16 zwarte facetparels blinkend
 • 14 grijze Gütermann parels renaissance 6 mm
 • 20 grijze Gütermann pyramide parels 6 mm
 • 20 zwarte Gütermann parels renaissance 4 mm

 

ZO MAAK JE HET:

Rijg alle parels willekeurig na mekaar op de nylondraad maar laat deze wel op de rol.

Zorg voor afwisseling bij het rijgen tussen de grotere en de kleine parels.

Wanneer alle parels geregen zijn neem je de haaknaald en haak je parel per parel terug op de draad.

Indien je de ketting langer wil moet je dus meer parels op de draad rijgen.

Maak de uiteinden van de ketting vast aan het magneetslot en gebruik hiervoor telkens aan elke kant 2 knijpparels.

Klaar !

 

 

 

ARMBAND:

 

DIT HEB JE NODIG:

 • zwarte nylondraad op een rolletje van Gütermann
 • zilverkleurig magneetslot klein model
 • 2 zware knijpparels
 • haaknaald fijn nr. 2 van Prym
 • knijptang

 

 • 5 matte grote ronde parels met motief
 • 5 afgeplatte transparante parels
 • 5 kleinere zwarte matte parels met motief
 • 6 grijsachtige facetparels
 • 6 witte facetparels
 • 5 zwarte Gütermann parels renaissance 8 mm
 • 7 zwarte facetparels blinkend
 • 2 grijze Gütermann parels renaissance 6 mm
 • 9 grijze Gütermann pyramide parels 6 mm
 • 8 zwarte Gütermann parels renaissance 4 mm

 

ZO MAAK JE HET: (idem als de ketting)

Rijg alle parels willekeurig na mekaar op de nylondraad maar laat deze wel op de rol.

Zorg voor afwisseling bij het rijgen tussen de grotere en de kleine parels.

Wanneer alle parels geregen zijn neem je de haaknaald en haak je parel per parel terug op de draad.

Indien je de ketting langer wil moet je dus meer parels op de draad rijgen.

Maak de uiteinden van de ketting vast aan het magneetslot en gebruik hiervoor telkens aan elke kant 2 knijpparels.

Klaar ! 

 

OORBELLEN

 

DIT HEB JE NODIG:

 • 2 zilverkleurige oorbelhouders
 • 2 zilverkleurige kettelstaafjes
 • knijptang

 

 • 2 Gütermann pyramide parels 6 mm (a)
 • 2 zwarte facetparels (b)
 • 2 witte facetparels (c)
 • 2 afgeplatte transparante parels (d)
 • 2 matte grote ronde parels met motief (e)

 

ZO MAAK JE HET:

Rijg de parels van A tot en met E op de kettelstaafjes en maak een oogje met de knijptang.

Klaar ! 

Echarpe et bonnet

Matériel utilisé :

 • Soraya (58% laine, 25% viscose, 17% polyamide, environ 85 m I 50 g):500g pour l'écharpe et 100g pour le bonnet en couleur automne 07923.
 • De Prym: Une paire d'aiguilles nº 6 pour l'écharpe, une aiguille circulaire nº 6 de 40 cm de long et un jeu d'aiguilles double pointe nº 6 pour le bonnet. Une paire d’aiguilles nº 6 pour l’écharpe, 

Points utilisés:

 • Jersey endroit : Tric. des m. endroit sur l’endroit, des m. envers sur l’envers du travail.
 • En tours, tric. toutes les m. à l’endroit.
 • Point fantaisie : Voir diagramme. Les m. de tous les rgs I tours sont dessinées comme elles se présentent sur l'endroit du travail. Lire les rgs sur l'endroit du travail et les tours de droite à gauche, les rgs sur l'envers du travail de gauche à droite. Tric. les jetés à l'endroit aux rgs sur l'endroit du travail et en tours, à l'envers aux rgs sur l'envers du travail.
 • Répéter toujours du 1er au 8e rg I tour
 • Echantillon : 15 m. et 20 rgs I tours 10 x 10 cm.

 

REALISATION de l’écharpe

Monter 63 m., tric. 1 rg de m. envers sur l’envers du travail et continuer comme suit :

1 m. lisière, 60 m. au point fantaisie [5x motif de 12 m.], 1 m. en jersey endroit, 1 m. lisière.

A environ 220 cm de hauteur, après un 3e rg du point fantaisie, tric. encore 1 rg de m. envers sur toutes les m. et tous les jetés, puis rabattre les m. en les tric. à l’endroit.

 

REALISATION du bonnet

Monter 76 m. avec l'aig. circulaire, fermer le tour et tric. 4 cm en côtes 2 I 2. Au dernier tour, répartir 8 augmentations [tric. le brin horizontal à l'endroit de manière torse] 84 m.

Continuer au point fantaisie [ 7x le motif de 12 m.].

A environ 20 cm de hauteur, après 32 tours au point fantaisie, continuer en jersey endroit. Au 2e tour en jersey endroit, commencer les diminutions comme suit : marquer 12x 1 m. sur 7 et tric. chaque m. marquée ensemble à l'endroit avec la m. qui la précède. Répéter ces diminutions encore 5x tous les 2 tours. Si nécessaire, utiliser le jeu d'aiguilles. Après le dernier tour avec des diminutions, tric. encore 1 tour de m. endroit.

Couper le fil, le passer 2x à travers les 12 m. restantes, tirer fermement et rentrer le fil. Hauteur totale du bonnet environ 26 cm.

 

 

Légende

 • = 1 m. endroit sur l'endroit du travail et en tours, 1 m. envers sur l'envers du travail
 • = 1 jeté
 • = 2 m. ensemble à l'endroit sur l'endroit du travail et en tours, m. ensemble à l'envers sur l'envers du travail
 • = 1 surjet [glisser 1 m. à l'endroit, tric. 1 m. endroit et passer la m. glissée audessus de la m. tricotée] sur l'endroit du travail et en tours, 2 m. ensemble à l'envers de manière torse sur l'envers du travail

 

Sjaal en muts Soraya

DIT HEB JE NODIG:

 • Soraya: voor de sjaal 500 g en voor de muts 100 g in de kleur herfst nr. 07923.
 • Van Prym: voor de sjaal 2 breinld. nr. 6 en voor de muts 1 rondbreinaald, 40 cm lang, en 5 korte breinld. zonder knop nr. 6.

Gebruikte steken:

 • Boordpatroon: afwisselend 2 s. recht, 2 s. av. breien.
 • Tricotsteek: heeng. nld. recht, terugg. nld. av.; in toeren alleen recht breien.
 • Basismotief: zie telpatroon. De nld. / toeren zijn zó getekend, zoals het motief zich voordoet op de voorkant van het werk. Heeng. nld. en toeren van rechts naar links en terugg. nld. van links naar rechts lezen. De omslagen in terugg. nld. av., in heeng. nld. en toeren recht breien. De 1e t / m 8e nld. / toer herh.
 • Proeflapje: 15 s. en 20 nld. / toeren = 10 x 10 cm.

 

ZO MAAK JE HET:

 

sjaal

63 s. opzetten, eerst 1 terugg. nld. av. breien en dan verder werken als volgt: kants., 60 s. in basismotief [= 5x het pg. van 12 s.], 1 s. in tricotsteek, kants.

Op ca. 220 cm hoogte, na een 3e nld. van het motief, nog 1 terugg. nld. av. breien over alle s. en omslagen.

De volgende nld. recht breien en tegelijk alle s. afkanten.

 

muts

Met de rondbreinld. 76 s. opzetten, de toer sluiten en 4 cm in boordpatroon breien. In de laatste toer, gelijkmatig verdeeld, 8 s. meerderen [= telkens 1 s. gedraaid recht uit het dwarsdraadje breien] = 84 s.

Verder breien in basismotief = 7x het pg. van 12 s.

Op ca. 20 cm hoogte, na 32 toeren in het motief, verder breien in tricotsteek. Hierbij in de 2e toer beginnen met minderen. Hiervoor 12x elke 7e s. merken en deze s. met de s. ervoor recht samenbreien. Deze minderingen in elke 2e toer nog 5x her­ halen [en wanneer nodig verder werken met de nld. zonder knop]. Na de laatste toer met minderingen nog 1 toer recht breien. Dan een dubbele draad door de laatste

12 s. rijgen en deze vast bij elkaar trekken. Totale hoogte = ca. 26 cm.

telpatroon muts en sjaal Soraya

Veste avec boutons pour garçon

Matériel utilisé :

 • Universa, 400g en gris-jeancolor 00287.
 • Une paire d’aiguilles nº 3 à 3,5 et nº 3,5 à 4de Prym.
 • 10 boutons de 15 mm de diamètre.

Points utilisés:

 • Côtes 2/2 : Alterner 2 m. endroit et 2 m.envers.
 • Mailles lisières : Sur l’endroit du travail,tric. la 1re et la dernière m. à l’endroit. Surl’envers du travail, tric. la 1re et la dernièrem. à l’envers.
 • Jersey endroit : Tric. des m. endroit surl’endroit, des m. envers sur l’envers dutravail.
 • Echantillon : Avec les aig. nº 3,5 à 4 enjersey endroit, 22 m. et 30 rgs = 10 cm x10 cm.

 

REALISATION

Dos : Monter 86 m. avec les aig.nº 3 à 3,5 et tric. 4 cm en côtes 2/2 pour lebord, en tric. le 1er rg sur l’envers du travailcomme suit : 1 m. lisière, 1 m. envers, * 2m. endroit, 2 m. envers, reprendre à *, 2m. endroit, 1 m. envers et 1 m. lisière.

Continuer en jersey endroit avec les aig.nº 3,5 à 4. Au 1er rg, augmenter 1 m. dechaque côté uniquement = 88 m.

A 27 cm [82 rgs] dehauteur depuis le bord, rabattre de chaquecôté pour l’emmanchure 1x 2 m. = 70-78  

84-90 m. Diminuer ensuite de chaque côtépour le raglan tous les 4 rgs 5x 1 m. et tous les 2 rgs 19x 1 m., soit 24 m. au total, surl’endroit du travail comme suit : 1 m.lisière, 1 surjet [glisser 1 m. à l’endroit, tric.1 m. endroit et passer la m. glissée audessusaudessusde la m. tricotée], tric. jusqu’aux3 dernières m. du rg, 2 m. ensemble àl’endroit, 1 m. lisière.

A 51 cm de hauteur totale,rabattre les 36 m. restantespour l’encolure.

Devant gauche : Remarque : Au bordgauche, tric. les 7 m. de la bordure et les3 m. suivantes de façon serrée pour éviterque la bordure ondule.

Monter 51 m. avec les aig. nº 3à 3,5 et tric. 4 cm en côtes 2/2 pour lebord, en tric. le 1er rg sur l’envers du travailcomme suit : 1 m. lisière, 2 m. envers, * 2m. endroit, 2 m. envers, reprendre à *, 2m. endroit, 1 m. envers et 1 m. lisière.Faire la 1re boutonnière à gauche au 7e rg[envers du travail] comme suit : 1 m.lisière, 2 m. envers, 2 m. ensemble àl’endroit, 1 jeté et terminer le rg. Au rgsuivant sur l’endroit du travail, tric. le jetéà l’envers.

Continuer avec les aig. nº 3,5 à 4 commesuit : 1 m. lisière 43 m. + 1 augmentationen jersey endroit, puis 6 m. encôtes 2/2 [commencer par 2 m. envers] et1 m. lisière [soit 7 m. pour la bordure] = 52 m.

Faire encore 9 boutonnières dansla bordure tous les 14 rgs. Surl’envers du travail, faire la boutonnièrecomme décrit ci-dessus. Sur l’endroit dutravail, tric. jusqu’aux 5 dernières m. du rg,faire 1 jeté, tric. 2 m. ensemble à l’envers,2 m. endroit et 1 m. lisière [au rg suivantsur l’envers du travail, tric. le jeté àl’endroit].

A 2 cm de hauteur depuis le bord, commencerla poche sur l’endroit du travailcomme suit : tric. les 23 premièresm., monter 17 nouvelles m. à lasuite de ces m. et mettre en attente les 29 m. de l’aig. gauche. Continuer sur les 40 m. de l’aig. droite.

A 13 cm [40 rgs] dehauteur de la poche, rabattre les 17 m. dufond de poche sur l’envers du travail, tric.les 23 m. restantes et les mettreen attente.

Reprendre les 29 m. en attente du devantet tric. 13 cm [40 rgs]sur ces m. pour la partie avant de lapoche. Reprendre ensuite les 23  m. en attente et continuer sur les 52 m. à la suite.

A 27 cm [82 rgs] dehauteur depuis le bord, rabattre à droitepour l’emmanchure 1x 2 m. = 50 m. Diminuer ensuite 24 m. à droitepour le raglan, comme décrit pour la moitiédroite du dos. En même temps, à 41 cm [124 rgs] de hauteur depuis lebord, rabattre à gauche pour l’encolure 1x9 m., puis tous les 2 rgs 1x 4 m., 1x 3 m.,2x 2 m. et 3x 1 m. Au rg suivant, rabattre les 3 m. restantes.

Hauteur totale = 51 cm.

Devant droit : Tric. de façon symétrique audevant gauche, cependant sans boutonnièreset avec une poche. Au 1er rg du bord encôtes, tric. 1 m. lisière, 1 m. envers, * 2 m.endroit, 2 m. envers, reprendre à *, 1 m. lisière.

Manche : Monter 42 m. avec lesaig. nº 3 à 3,5 et tric. 4 cm en côtes 2/2pour le bord. Au dernier rg sur l’envers dutravail, augmenter 1-1-1-0 m. de chaquecôté = 44 m.

Continuer en jersey endroit avec les aig.nº 3,5 à 4. Augmenter de chaque côtépour le biais 1x 1 m. au 9e rg depuisle bord, puis tous les 8 rgs 10x 1 m. = 66 m.

A 32 cm [96 rgs] dehauteur depuis le bord, rabattre de chaquecôté 1x 2 m. = 62 m. Diminuerensuite de chaque côté pour le raglan tousles 4 rgs 2x 1 m. et tous les 2 rgs 25x 1 m., soit 27 m.au total, comme décrit pour le dos.

A 56 cm de hauteur totale, rabattreles 8 m. restantes.

Tric. la 2e manche de la même façon.

Capuche : Monter 132 m.avec les aig. nº 3 à 3,5 et tric. 2 cm encôtes pour le bord, en tric. le 1er rg surl’envers du travail comme suit : 1 m. lisière,2 m. envers, * 2 m. endroit, 2 m. envers,reprendre à *, 1 m. lisière.

Continuer en jersey endroit avec les aig.nº 3,5 à 4. A 17 cm [52 rgs] dehauteur depuis le bord, partager le travailau milieu, mettre en attente les 66 m. de gauche et continuer sur les 66 m. de droite, en rabattant 8x 1 m. audébut de chaque rg sur l’envers du travail.

A 24 cm de hauteur totale, rabattreles 58 m. restantes.Terminer la 2e moitié de façon symétriquesur les m. en attente, en rabattant 8x 1 m.au début de chaque rg sur l’endroit dutravail.

Finitions : Mettre les pièces en forme en les tendant, les humidifier et les laissersécher.

Fermer les coutures du raglan, puis fermerles côtés et les manches. Coudre lesfonds de poche sur l’envers des devants.

Pour la bordure de chaque poche, releverenviron 32 m. avec les aig. nº 3à 3,5 et tric. en côtes 2/2, en tric. le 1er rgsur l’envers du travail comme suit : 1 m.lisière, 2 m. envers, * 2 m. endroit, 2 m.envers, reprendre à *, 1 m. lisière.

A 2 cm de hauteur de la bordure, rabattretoutes les m. en les tric. à l’endroit surl’endroit du travail. Coudre les petits côtésde ces bordures aux devants.

Fermer la couture arrière de la capuche,puis coudre la capuche dans l’encolure,en commençant et en terminant au milieude la bordure de chaque devant.

Coudre les boutons.  

 

 

 

Pages